VÄRDERINGAR

Kraftfullt och autentiskt

Vi har en tydlig vision om vad vi står för och vad vi strävar efter att uppnå. Vi omfamnar en kraftfull och autentisk röst som genomsyrar allt vi gör. Våra principer och värderingar definierar vår identitet och vägleder oss i vår strävan att ge människor kunskap och makt.

Verklig substans

För oss handlar det inte om att använda tomma fraser, utan att ha verklig substans bakom våra ord. Vi väljer att vara uppriktiga och ärliga i all vår kommunikation och arbetar aktivt för att utmana etablerade normer.

Ingen pinkwashing och ingen hijackning av HBTQ

Vi vägrar att pink-washa eller utnyttja HBTQ-rörelsen för att marknadsföra oss själva. Vi står fast vid vårt åtagande att stödja och respektera alla människors rättigheter och identiteter utan att försöka dra nytta av dem för att gynna vår verksamhet. När vi pratar om HBTQ-relaterade ämnen så gör vi det sakligt, evidensbaserat, ärligt och baserat på den materiella verkligheten, inte floskler.

Äkta inkludering och mångfald

Vi håller inte på med floskler och identitetspolitik. Mångfald är ett team med en bred kompetens och olika erfarenheter, snarare än ett team med olika hudfärger, politisk inriktning och sexualitet. Vi prioriterar och värdesätter kompetens och erfarenhet framför identitetspolitik i alla våra rekryterings- och verksamhetsbeslut. Vi inkluderar människor med rätt kompetens och exkluderar människor som inte bidrar till våra mål och verksamhet.

Binära termer och respekt för den materiella verkligheten

Vi använder termer som "man" och "kvinna" i vår kommunikation och erkänner den biologiska verkligheten att människan är tvåkönad och binär ner på cellnivå.

Frihet från censur

Vi är för yttrandefrihet och står starkt emot censur. Vi tror på att tillhandahålla fakta och information utan att filtrera eller begränsa åsikter. Genom att upprätthålla en öppen och ärlig dialog skapar vi en värld där människor kan dela och utbyta kunskap fritt.

Människor är inte maskiner

Vi tar hand om våra medarbetare på samma sätt som vi tar hand om våra användare. Vi värderar våra medarbetare som unika, levande och kännande varelser, inte som maskiner som ständigt ska leverera. Vi prioriterar människors välmående och ser till att ingen blir utbränd eller överansträngd, hos oss går hälsan först i alla avseenden. I en värld där samhället ofta är fokuserat på produktion dygnet runt och linjära framsteg, väljer vi istället att vara cykliska och anpassar oss efter individens unika utveckling och behov. Vi erbjuder en kultur och arbetsmiljö där medarbetarna har friheten att utvecklas på sitt sätt och kan komma och gå som de vill, under eget ansvar.

Vi är emot surrogatmödraskap

Vi förstår att människor har en stark önskan om att bli föräldrar, barn är dock inte en handelsvara eller en rättighet – barn har rättigheter. Surrogatmödraskap är kort och gott handel med kvinnor och barns kroppar, och ofta väldigt utsatta kvinnor. Detta är inget vi någonsin kommer stötta, istället tror vi på att främja människors egen fertilitet, samt alternativa lösningar som prioriterar kvinnor och barns rättigheter och välbefinnande. Att involvera en tredje part som surrogatmamma kan ge upphov till en rad etiska och negativa hälsoaspekter som inte bör ignoreras. Vi strävar efter att skydda och främja kvinnor och barns bästa intressen och se till att deras rättigheter inte försummas i surrogatmödraskapssituationer.

Motstånd mot medicinska experiment på barn

Vi tar starkt avstånd från medicinska experiment på barn, inklusive pubertetsblockering. Vi anser att barns hälsa och välbefinnande måste vara av högsta prioritet och att de ska få chansen att växa och utvecklas på ett naturligt sätt. Vi arbetar för att skydda barnets rättigheter och främja deras långsiktiga hälsa.

Organisationer vi stödjer

Vårt engagemang ligger i att stödja organisationer som delar våra värderingar och ger positiva bidrag till samhället. Vi främjar dessa organisationer starkt eftersom deras mål harmoniserar med vårt löfte att upprätthålla autenticitet, mångfald, egenmakt, samt kvinnor och barns rättigheter.